Smart Search

Hướng dẫn cài đặt app Smart Search (EGANY) trên Haravan
Lưu ý: Smart Search lúc mới cài đặt sẽ chưa hoạt động ngay. Sau khi cài đặt Smart Search cần vào Thiết lập theme sau đó kiểm tra phần setting rồi nhấn Lưu để kích hoạt ứng dụng.Smart Search là app hỗ trợ thêm tính năng tìm kiếm thông minh trên website của bạn. App...

CATEGORIES

TRENDING POST

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

26/06/2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

21/05/2019
Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

03/05/2019
Hướng dẫn nhập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm

Hướng dẫn nhập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm

18/04/2019

Think We’d Be a Match?

GET STARTED