EGANY EGANY

v1.4.0 - Bổ sung tùy chọn tìm kiếm

App Smart Search - Gợi ý tìm kiếm thông minh phiên bản 1.4.0 vừa bổ sung thêm các tính năng:

Tùy chỉnh hiển thị kết quả tìm kiếm

Với bổ sung này, bạn có thể tùy chỉnh kết quả hiển thị chỉ chứa từ khóa trong tiêu đề hoặc cả trong bài viết.

Bạn có thể đăng nhập vào app Smart Search để cập nhật phiên bản mới nhất (v1.4.0) ngay bây giờ. 
--> Hướng dẫn cập nhật Smart Search bản mới nhất

Các bài viết liên quan