Smart Search

v1.4.0 - Bổ sung tùy chọn tìm kiếm

App Smart Search - Gợi ý tìm kiếm thông minh phiên bản 1.4.0 vừa bổ sung thêm các tính năng:

  • Bổ sung tùy chọn tìm kiếm chỉ tiêu đề hoặc cả nội dung để tìm kiếm chính xác hơn.
  • Thêm nút bật/tắt app.

Tùy chỉnh hiển thị kết quả tìm kiếm

Với bổ sung này, bạn có thể tùy chỉnh kết quả hiển thị chỉ chứa từ khóa trong tiêu đề hoặc cả trong bài viết.

Bạn có thể đăng nhập vào app Smart Search để cập nhật phiên bản mới nhất (v1.4.0) ngay bây giờ. 
--> Hướng dẫn cập nhật Smart Search bản mới nhất

YOU MAY ALSO LIKE

v1.3.0 - Bổ sung chức năng sắp xếp sản phẩm

VIEW POST

V1.2.2 Bổ sung giao diện hiển thị dạng lưới

VIEW POST

Hướng dẫn cập nhật Smart Search phiên bản mới nhất

VIEW POST

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT

This field is required
Invalid e-mail address
This field is required

Think We’d Be a Match?

GET STARTED