Smart Search

V1.2.2 Bổ sung giao diện hiển thị dạng lưới

App Smart Search - Gợi ý tìm kiếm thông minh phiên bản 1.2.2 vừa bổ sung tuỳ chọn hiển thị kết quả tìm kiếm dạng Lưới (trước đó đã có hiển thị dạng Danh Sách)

Hiển thị kết quả tìm kiếm dạng lưới (mới)


Hiển thị kết quả tìm kiếm dạng danh sách 


Bạn có thể đăng nhập vào app Smart Search để cập nhật phiên bản mới nhất (v1.2.2) ngay bây giờ. 
--> Hướng dẫn cập nhật Smart Search bản mới nhất

YOU MAY ALSO LIKE

v1.4.0 - Bổ sung tùy chọn tìm kiếm

VIEW POST

v1.3.0 - Bổ sung chức năng sắp xếp sản phẩm

VIEW POST

Hướng dẫn cập nhật Smart Search phiên bản mới nhất

VIEW POST

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT

This field is required
Invalid e-mail address
This field is required

Think We’d Be a Match?

GET STARTED