EGANY EGANY

V1.2.2 Bổ sung giao diện hiển thị dạng lưới

App Smart Search - Gợi ý tìm kiếm thông minh phiên bản 1.2.2 vừa bổ sung tuỳ chọn hiển thị kết quả tìm kiếm dạng Lưới (trước đó đã có hiển thị dạng Danh Sách)

Hiển thị kết quả tìm kiếm dạng lưới (mới)


Hiển thị kết quả tìm kiếm dạng danh sách 


Bạn có thể đăng nhập vào app Smart Search để cập nhật phiên bản mới nhất (v1.2.2) ngay bây giờ. 
--> Hướng dẫn cập nhật Smart Search bản mới nhất

Các bài viết liên quan