EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt và theo dõi lượt tìm kiếm trên website với Google Analytics

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dễ dàng để đánh giá hiệu quả tìm kiếm trên website Haravan, Sapo hoặc Shopify của bạn với Google Analytics (GA). Các nhà phát triển GA tin rằng công cụ tìm kiếm trong các website bán hàng online đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thế nên họ cung cấp sẵn cho chức năng đặc biệt “Site Search” để báo cáo và phân tích về traffic tìm kiếm trên trang.

Những chức năng có thể phân tích thông qua GA:

 1. Theo dõi tần suất khách truy cập  sử dụng công cụ tìm kiếm. GA chia những lượt khách truy cập thành 2 nhóm: Truy cập có sử dụng công cụ tìm kiếm (Visits With Site Search) và Truy cập không sử dụng công cụ tìm kiếm (Visits Without Site Search).
 2. Ước lượng những chuyển đổi của tìm kiếm và so sánh nó với danh mục sản phẩm.
 3. Đánh giá doanh thu và giá trị đơn hàng thông qua tìm kiếm.
 4. Phân tích hành vi khách hàng thông qua tìm kiếm.
 5. Và điều cốt lõi - Để hiểu khi nào bạn cần đầu tư vào công cụ tìm kiếm, và bao lâu thì bạn sẽ hoàn lại vốn đầu tư vào nó.

3 bước để cài đặt phân tích tìm kiếm trên GA.

 1. Kích hoạt mã GA trên website E-Commerce của bạn.


 • Với Haravan


Vào tab quản lý trên Haravan -> Website -> Cấu hình và tìm mục Google Analytics. Thêm mã GA của bạn vào nếu chưa kích hoạt phân tích trên GA hoặc có thể tham khảo hướng dẫn chèn code Google Analytics để theo dõi traffic. • Với Sapo


Vào tab quản lý trên Sapo -> Cấu Hình-> Cấu hình chung và tìm mục Google Analytics. Thêm mã GA của bạn vào nếu chưa kích hoạt phân tích trên GA hoặc có thể tham khảo hướng dẫn chèn code Google Analytics để theo dõi traffic.

2. Kích hoạt Enhanced E-Commerce trong bảng admin GA.

Vào trang Admin ->  Ecommerce settings. Kích hoạt Enable Enhanced Ecommerce.

3. Kích hoạt Site Search Tracking trong bảng điều khiển GA.

Ở bước trước, chúng ta đã kích hoạt theo dõi lượt khách viếng thăm trên site E-Commerce. Bây giờ, chúng ta cũng vào bảng điều khiển Admin -> View Setting.

Tìm và kích hoạt Site Search Tracking ở cuối trang. Trong  Query Parameter field, nhập “q”.

Bây giờ khi đã có công cụ phân tích hoàn hảo.

Đánh giá kết quả.

Để xem báo cáo GA, mở bảng Behaviour -> Site Search -> Usage. Bạn sẽ thấy những phân tích cơ bản dựa trên lượt truy cập. Nó không quá liên quan đến việc đánh giá hiệu quả tài chính của việc tìm kiếm. Vì thế, hãy vào bảng Ecommerce và chọn tạo biểu đồ với tùy chọn Revenue (doanh thu) như ảnh dưới đây.Bây giờ thì bạn đã có đồ thị thể hiện sự hiệu quả của công cụ tìm kiếm:

Bạn sẽ có 2 phân đoạn khách hàng: Visits Without Site Search and Visits With Site Search. Và được so sánh theo những thông số sau:


 • Sessions


Ước lượng tiêu chuẩn số lượng khách viếng thăm có sử dụng tìm kiếm hoặc chỉ xem.


 • Revenue


Hiển thị doanh thu của từng phân đoạn. GA theo dõi các giao dịch của khách hàng của bạn và cách họ thực hiện chúng: Thông qua danh mục sản phẩm hoặc thông qua tìm kiếm. Tất cả các giao dịch của khách hàng được cộng dồn vào nhau và cho thấy khả năng sinh lời của từng phân đoạn.


 • Transactions


Nó cho thấy có bao nhiêu giao dịch bởi khách hàng từ các phân đoạn khác nhau. GA giám sát việc mua hàng có diễn ra hay không và người dùng truy cập từ trang nào đến trang sản phẩm.


 • Avg. Order Value


Được tính bằng cách lấy tỉ lệ Revenue/Transactions.


 • Ecommerce Conversion Rate


Nó cho thấy bao nhiêu khách hàng đã thực hiện thanh toán. Được tính bằng cách lấy tỉ lệ số lượng khách hàng ở Sessions chia cho số Transactions.


 • Per Session Value


Trung bình doanh thu mỗi lượt truy cập.


Rõ ràng từ bảng số liệu trên rằng phần lớn khách hàng xem sản phẩm thông qua danh mục sản phẩm và mua ở đấy. Tuy nhiên, Khách hàng mua thông qua công cụ tìm kiếm mang lại lợi nhuận lớn hơn, và tỉ lệ chuyển đổi của khách hàng này là 39% so với 17% không tìm kiếm.

Đếm tổng lợi nhuận của các khách hàng đã mua thông qua tìm kiếm, bạn có thể thấy hiệu quả tìm kiếm trong trang của bạn!

Các bài viết liên quan