EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt app Smart Search (EGANY) trên Haravan

Lưu ý: 

  • Smart Search lúc mới cài đặt sẽ chưa hoạt động ngay. Sau khi cài đặt Smart Search cần vào Thiết lập theme sau đó kiểm tra phần setting rồi nhấn u để kích hoạt ứng dụng.

Smart Search là app hỗ trợ thêm tính năng tìm kiếm thông minh trên website của bạn. App hỗ trợ hiển thị kết quả tìm kiếm tức thì ngay khi gõ từ khóa, giúp khách hàng của bạn nhanh chóng tìm kiếm được sản phẩm & thông tin trên website của bạn.

- Giảm thời gian chờ & tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng cho website của bạn.

- App ngoài hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm còn cho phép bật tính năng tìm kiếm bài viết (khuyến mãi, blog, hướng dẫn, chia sẻ..) mà bạn đã đăng lên website của mình.

- Cho phép tự cấu hình số lượng sản phẩm gợi ý được hiển thị khi khách hàng gõ.

Sản phẩm thuộc hệ thống EGANY Apps: https://egany.com/

Các bài viết liên quan