EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt EGA Land

EGA Land được thiết kế riêng cho Chuyên gia Môi giới Bất Động Sản hoặc Công ty dịch vụ BĐS vừa và nhỏ :
1./ Tương thích tất cả các thiết bị và trình duyệt
2./ Trình bày dự án BĐS cho thuê hoặc bán đầy đủ thuộc tính cơ bản: Diện tích, Loại, Hướng, Khu Vực... 
3./ Ngoài ra còn có trang trinh bày thông tin chi tiết về dự án BĐS

Thiết lập chung

Sau khi cài đặt theme mới cho cửa hàng, bạn vào Thiết Lập Giao Diện để tùy chỉnh theme:

Vào "Thiết lập chung":

Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh font chữ, màu chữ và màu nền, nút lên dầu trang.

Đầu trang

Ở đầu trang, bạn có thể tùy chỉnh liên hệ, số điện thoại, các link đến mạng xã hội, logo và favicon trang.

Cuôi trang

Ở cuối trang, bạn có thể tùy chỉnh form đăng ký email, thông tin liên hệ, facebook fanbox và danh sách đối tác.

Trang chủ

Ở trang chủ,bạn có thể tùy chỉnh slider, banner và ẩn/hiện popup quảng cáo.

Trang nhóm sản phẩm

Bạn có thể tùy chỉnh ảnh nền đầu trang, slider, tag sản phẩm và số sản phẩm hiển thị trên trang.

Trang sản phẩm

Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị các thông tin sản phẩm.

Trang bài viết

Ở trang bài viết, bạn có thể tùy chỉnh ảnh đầu trang, danh mục blog, ẩn/hiện bài viết liên quan và số bài viết hiển thị.

Trang giới thiệu

Ở trang giới thiệu, bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh đầu trang và danh mục cần giới thiệu.

Trang liên hệ

Ở trang liên hệ, bạn có thể tùy chỉnh bảng đồ, thông tin liên hệ và form gửi thông tin liên hệ.

Banner quảng cáo

Bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh cho banner quảng cáo và liên kết.

Liên hệ

Cám ơn các bạn đã chọn theme của chúng tôi.
Ngoài ra, nếu cần sự giúp đỡ, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email: support@egany.com
Chúng tôi luôn vui lòng giúp đỡ các bạn.

Các bài viết liên quan