EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt EGA Fashion Magazine

Giao diện website EGA Fashion Magazine được thiết kế chuyên cho cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang, trang sức. Thích hợp cho cửa hàng kinh doanh nhiều sản phẩm.

Thiết lập chung

Sau khi cài đặt theme mới cho cửa hàng, bạn vào Thiết Lập Giao Diện để tùy chỉnh theme:

Đầu tiên, bạn tìm đến Thiết lập chung:

Tại đây, chúng tôi cung cấp cho bạn những thiết lập gồm:

  • Hiệu ứng load trang, màu sắc chủ đạo.
  • Các nút CTA (Call-to-Action).
  • Tùy chỉnh hình ảnh hiển thị ở trang chủ và trang sản phẩm.

Đầu trang

Để thiết lập đầu trang, bạn vào:

Tại đây, bạn có thể thay đổi TopBar, Logo, Favicon, Menu chính và Ô tìm kiếm.

Cuối trang

Để thiết lập Cuối trang, bạn tìm đến:

Tại đây, bạn có thể thiết lập ẩn/hiện subcribe, mạng xã hội. Tùy chỉnh thông tin liên hệ,...

Sidebar

Để thiết lập, bạn tìm đến "Sidebar":

Chúng tôi cung cấp để bạn có thể hiển thị tối đa 4 sản phẩm trong mục sidebar và 1 logo.

Trang chủ

Ở phần thiết lập trang chủ, chúng tôi cung cấp 4 thiết lập chính bao gồm:

  • Slider.
  • Chính sách.
  • Banner.
  • Nhóm sản phẩm.
  • Nhóm thương hiệu.

Để chọn và thiết lập Trang chủ, bạn cần tìm đến:

Thiết lập Slider

Bạn có thể tùy chỉnh ảnh (kích tước phù hợp 1920x609px) và đường link của các ảnh trong slider (tối đa 4 ảnh).

Thiết lập Chính sách

Ở phần thiết lập chính sách, bạn có thể tùy chỉnh logo, tên và miêu tả chính sách (tối đa 4).

Thiết lập Banner

Chúng tôi cung cấp bạn tùy chỉnh hiển thị banner với Tiêu đề và liên kết trong banner (tối đa 3).

Thiết lập Nhóm sản phẩm

Ở đây bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề, lựa chọn nhóm sản phẩm muốn hiển thị, số lượng sản phẩm hiển thị trên trang chủ và Menu con sẽ hiển thị kèm theo nhóm  sản phẩm (dưới tiêu đề). (tối đa 8 nhóm sản phẩm)

Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ banner kèm theo mỗi nhóm sản phẩm.

Bạn có thể ẩn/hiện banner, hiệu ứng, cài đặt hiển thị trái/phải.

Thiết lập thương hiệu

Ở đây, chúng tôi cung cấp hiển thị các nhóm thương hiệu. Bạn có thể tùy chỉnh các logo thương hiệu và liên kết mỗi logo. (tối đa 10 thương hiệu)

Trang nhóm sản phẩm

Ở trang nhóm sản phẩm, bạn có thể tùy chọn ẩn/hiện banner đầu trang, tùy chỉnh vị trí sidebar (trái/phải), số phân trang(sản phẩm mỗi trang) và mô tả nhóm sản phẩm.

Trang sản phẩm

Trang sản phẩm cho phép bạn tùy chỉnh hiển thị tag giảm giá, chính sách bán hàng(tối đa 10), tỳ chỉnh chọn size, nút chia sẽ, thông số kỹ thuật,...

Bộ lọc sản phẩm

Các bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc theo nhà cung cấp, loại sản phẩm, màu sắc sản phẩm, già thành và 3 bọ lọc tùy chỉnh.

 Trang Magazine

Trang magazine cho phép bạn tùy chỉnh bài viết được xem nhiều hiển thị dưới dạng slide ở đầu trang, ảnh bộ sưu tập(tối đa 10) và 9 nhóm bài viết khác nhau.

Trang nhóm bài viết

Trang nhóm bài viết bạn có thể tùy chỉnh những bài viết hiện thị đầu trang dựa trên tag(nhãn) bài viết, tùy chỉnh hiển thị vị trí bài viết(chia làm 2 nhóm) và số bài viết trên 1 trang.

Trang bài viết

Bạn có thể tùy chỉnh hiện thị các thông tin trên trang bài viết như: bài viết liên quan, chức năng chia sẽ, tag bài viết, bình luận, tin bài khác và sidebar.

Trang liên hệ

Ở trang liên hệ, ban có thể tùy chỉnh ẩn/hiện google maps và các thông tin liên hệ.

Trang danh sách cửa hàng

Ở trang danh sách cửa hàng, bạn có thể tùy chỉnh list 10 cửa hàng hiển thị kèm theo đoạn mã nhúng google map địa chỉ cửa hàng tương ứng.

Liên hệ

Cám ơn các bạn đã chọn theme của chúng tôi.
Ngoài ra, nếu cần sự giúp đỡ, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua emai: support@egany.com
Chúng tôi luôn vui lòng giúp đỡ các bạn.

Các bài viết liên quan