EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt EGA Corporate


EGA Doanh nghiệp - Giao diện website Doanh nghiệp Bizweb giúp bạn thiết kế trang dịch vụ, bán hàng chuyên nghiệp với mục tiêu cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng bằng những mô tả có chọn lọc và có định hướng, mục tiêu rõ ràng.

Giao diện giúp bạn dễ dàng thiết kế các page để quảng bá dịch vụ như: công ty bất động sản, dự án bất động sản, dịch vụ vận tải, bán các khóa đào tạo, bán 1 dòng sản phẩm hoặc mở chiến dịch trong sự kiện đặc biệt...

Để cài đặt page, đầu tiên bạn tìm đến "Thiết lập giao diện":

Màu sắc

Để thiết lập màu sắc cho page, bạn tìm đến "Màu sắc":

Tại đây, các bạn có thể tùy chỉnh màu sắc trên trang sao cho phù hợp với thương hiệu của mình.

Font và kích thước chữ

Để điều chỉnh font và kích thước chữ trên trang, bạn cần tìm đến "Font chữ và kích thước":

Tại đây, bạn có thể thiết lập font chữ, kích thước các thẻ tiêu đề và nội dung.

Đầu trang

Tìm đến "Đầu trang" để thiết lập:

Tại đây, bạn có thể thay đổi logo, favicon và lựa chọn cố định đầu trang hoặc không.

Trang chủ

Trên trang chủ, chúng tôi chung cấp 9 module cho phép bạn có thể lựa chọn và sắp xếp vị trí của chúng trên trang chủ:

  • Module Slideshow.
  • Text và hình ảnh.
  • Dịch vụ.
  • Giới thiệu dạng Parallax.
  • Giới thiệu dạng text.
  • Đội ngũ.
  • Ý kiến khách hàng.
  • Bài viết/blog.
  • Liên hệ.

Để chọn lựa và sắp xếp các module trang chủ, bạn cần tìm đến thiết lập TRANG CHỦ:

Tại đây, bạn có thể xắp xếp vị trí hiển thị các module trên trang chủ.

Trang chủ - Slideshow

Tại đây, bạn có thể thiết lập hình ảnh, hiệu ứng trang, text trên ảnh và đường link.

Trang chủ - Text và thư viện hình ảnh

Bạn có thể tùy chỉnh thiết lập tiêu đề, mô tả, hình ảnh, tiêu đề và mô tả mỗi hình ảnh trong "Text và thư viện hình ảnh".

Trang chủ - Dịch vụ

Trang chủ - Giới thiệu dạng Parallax

Trang chủ - Giới thiệu dạng text

Chúng tôi cung cấp cho bạn thiết lập hiển thị tối đa 6 nội dung con.

Trang chủ - Đội ngũ

Ở đây, bạn có thể hiển thị tối đa 9 hình ảnh thành viên trong đội ngũ.

Trang chủ - Ý kiến khách hàng

bạn có thể thiết lập tôi đa 6 feedback, bên cạnh đó bạn cũng có thể hiển thị logo đối tác của mình.

Trang chủ - Bài viết/Blog

Trang chủ - Liên hệ

Trang bài viết

Trang bài viết cho phép bạn hiển thị Danh mục Blog, Bài viết mới nhất, Facebook fanbox và tag liên quan đến bài viết.

Trang liên hệ

Bạn cũng có hể thiết lập thông tin sẽ hiển thị trong trang liên hệ

Liên hệ

Cám ơn các bạn đã chọn theme của chúng tôi.
Ngoài ra, nếu cần sự giúp đỡ, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua emai: support@egany.com
Chúng tôi luôn vui lòng giúp đỡ các bạn.

Các bài viết liên quan