Sales Page

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

Sau khi Đã Mua và Thanh Toán thành công, bạn sẽ nhận được email thông báo "Xác nhận thanh toán". 

Vào đường dẫn Giao diện đã mua trên app Sales Pages để kiểm tra lại lần cuối.

VD: shop của mình đã được cài đặt mặc định với đường dẫn

https://cuong-test.myharavan.com/pages/sales-page-cybermonday-001

Xem thêm:

- Thay đổi tên và đường dẫn trang mẫu được tạo tự động.

- Kiểm tra thiết lập theme đã được cài đặt (mục số 5)

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Food & Beverage

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED