EGANY EGANY

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

Sau khi Đã Mua và Thanh Toán thành công, bạn sẽ nhận được email thông báo "Xác nhận thanh toán". 

Vào đường dẫn Giao diện đã mua trên app Sales Pages để kiểm tra lại lần cuối.

VD: shop của mình đã được cài đặt mặc định với đường dẫn

https://cuong-test.myharavan.com/pages/sales-page-cybermonday-001

Xem thêm:

- Thay đổi tên và đường dẫn trang mẫu được tạo tự động.

- Kiểm tra thiết lập theme đã được cài đặt (mục số 5)

Các bài viết liên quan