Sales Page

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

App Sales Page giúp bạn tạo mới mẫu trang bán hàng có sẵn cho các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi như flash sales, dịp lễ, khai trương.. với độ tập trung & hiệu quả cao hơn 3-5 lần.

✔ Giảm 90% thời gian và chi phí - so với việc thuê design & code từ đầu.

✔ Tăng x3 tỷ lệ chuyển đổi - do các mẫu Sales Page đã được thiết kế tối ưu cho mục đích bán hàng và học hỏi từ hơn 100 chiến dịch bán hàng thực tế.

✔ Hơn 30 mẫu chiến dịch- Đáp ứng đủ cho các chiến dịch flash-sales, black-friday, khai trương và dịp lễ khác..


Apps: Sales Page

Xem demo: Link

YOU MAY ALSO LIKE

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Food & Beverage

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED