Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Lovemoon-002

Lovemoon 002 là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi nhân dịp Trung Thu.

Apps: Sales Page

Demo: Lovemoon-002

Với những tính năng:

  • Bảng thông báo khuyến mãi (tối đa 3)
  • Nhóm 2 sản phẩm bán chạy.
  • Nhóm sản phẩm được hiển thị dưới dạng list (1 cột).
  • Nhóm sản phẩm được hiển thị dưới dạng lưới (3 cột). (Tối đa 5 nhóm)

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

VIEW POST

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED