Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Lovemoon-002

Lovemoon 002 là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi nhân dịp Trung Thu.

Apps: Sales Page

Demo: Lovemoon-002

Với những tính năng:

  • Bảng thông báo khuyến mãi (tối đa 3)
  • Nhóm 2 sản phẩm bán chạy.
  • Nhóm sản phẩm được hiển thị dưới dạng list (1 cột).
  • Nhóm sản phẩm được hiển thị dưới dạng lưới (3 cột). (Tối đa 5 nhóm)

YOU MAY ALSO LIKE

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Food & Beverage

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED