Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Lovemoon-001

Lovemoon 001 là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi nhân dịp Trung Thu.

Apps: Sales Page

Demo: Lovemoon-001

Với những tính năng:

  • Bảng thông báo khuyến mãi (tối đa 3).
  • Nhóm 2 khuyến mãi nổi bật.
  • Nhóm sản phẩm được hiển thị dưới dạng list (1 cột).
  • Nhóm sản phẩm được hiển thị dưới dạng lưới (2 cột). (Tối đa 5 nhóm)


YOU MAY ALSO LIKE

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Food & Beverage

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED