Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Football-001

Football là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện thể thao nổi bật.

Apps: Sales Page

Demo: Football-001

Những tính năng nổi bật:

  • Hiển thị banner. (1 banner lớn & 2 banner nhỏ)
  • Menu nhóm sản phẩm. (Hiển thị giữa banner lớn và 2 banner nhỏ)
  • Hiển thị những thương hiệu nổi tiếng. (Có thể tùy chỉnh vị trí hiển thị)
  • Hiển thi nhóm sản phẩm.(tối đa 10 nhóm)
  • Deal hot.

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

VIEW POST

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED