EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt Football-001

Football là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện thể thao nổi bật.

Apps: Sales Page

Demo: Football-001

Những tính năng nổi bật:

  • Hiển thị banner. (1 banner lớn & 2 banner nhỏ)
  • Menu nhóm sản phẩm. (Hiển thị giữa banner lớn và 2 banner nhỏ)
  • Hiển thị những thương hiệu nổi tiếng. (Có thể tùy chỉnh vị trí hiển thị)
  • Hiển thi nhóm sản phẩm.(tối đa 10 nhóm)
  • Deal hot.

Các bài viết liên quan