Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Food & Beverage

Food & Beverage là trang bán hàng được thiết kế để phục vụ giới thiệu và bán 1 sản phẩm riêng biệt.

Apps: Sales Page

Demo: Food&Beverage

Các tính năng chính:

  • Block giới thiệu lợi ích sản phẩm. (tối đa 5)
  • Thông tin sản phẩm.
  • Countdown khuyến mãi.
  • Feedback

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

VIEW POST

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED