Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Fashion-002

Fashion 002 là trang bán hàng được thiết kế dành cho các shop thời trang, để chạy các chương trình quảng cáo & khuyến mãi chuyên biệt.

Apps: Sales Page

Demo: Fashion-002

Các tính năng chính:

  • Bảng thông báo khuyến mãi. (tối đa 4)
  • Danh sách nhóm sản phẩm: hiển thị các nhóm sản phẩm với miêu tả và chi tiết riêng biệt. (tối đa 5)
  • Danh sách sản phẩm: hiển thị sản phẩm của 1 nhóm hàng được chỉ định. (tối đa 5 nhóm sản phẩm)

YOU MAY ALSO LIKE

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Food & Beverage

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED