Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Fashion-002

Fashion 002 là trang bán hàng được thiết kế dành cho các shop thời trang, để chạy các chương trình quảng cáo & khuyến mãi chuyên biệt.

Apps: Sales Page

Demo: Fashion-002

Các tính năng chính:

  • Bảng thông báo khuyến mãi. (tối đa 4)
  • Danh sách nhóm sản phẩm: hiển thị các nhóm sản phẩm với miêu tả và chi tiết riêng biệt. (tối đa 5)
  • Danh sách sản phẩm: hiển thị sản phẩm của 1 nhóm hàng được chỉ định. (tối đa 5 nhóm sản phẩm)

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

VIEW POST

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED