Sales Page

Hướng dãn cài đặt Fashion-001

Fashion 001 là trang bán hàng được thiết kế dành cho các shop thời trang, để chạy các chương trình quảng cáo & khuyến mãi chuyên biệt.

Apps: Sales Page

Demo: Fashion-001

Các tính năng chính:

  • Bảng thông báo khuyến mãi.(tối đa 3)
  • Danh sách nhóm sản phẩm: hiển thị các nhóm sản phẩm riêng biệt. (tối đa 6)
  • Danh sách sản phẩm: hiển thị sản phẩm của 1 nhóm hàng được chỉ định.

YOU MAY ALSO LIKE

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Football-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Summer-001

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED