Sales Page

Hướng dẫn cài đặt Electronic-001

Electronic là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các quảng cáo & chương trình khuyến mãi cho các website bán hàng.

Apps: Sales Page

Demo: Electronic

Các tính năng chính:

  • Khuyến mãi đồng giá. (tối đa 8 mức giá)
  • Khuyến mãi đếm ngược.
  • Hiển thị sản phẩm theo nhóm. (tối đa 10 nhóm)


YOU MAY ALSO LIKE

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Football-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Summer-001

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED