Sales Page

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

Black Friday 001 là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện Black Friday(Thứ 6 đen tối).

Apps: Sales Page

Demo: BlackFriday-001

Những tính năng nổi bật:
- Đếm ngược khuyến mãi hiển thị ngay banner chính.
- Hiển thị banner. (3 banner)
- Hiển thi nhóm sản phẩm kèm banner.(tối đa 8 nhóm)
- Deal hot.
- Hiển thị những thương hiệu nổi tiếng. (Có thể tùy chỉnh vị trí hiển thị)

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

VIEW POST

Kiểm tra trạng thái kích hoạt Sales Page

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Food & Beverage

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED