EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt BlackFriday-001

Black Friday 001 là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện Black Friday(Thứ 6 đen tối).

Apps: Sales Page

Demo: BlackFriday-001

Những tính năng nổi bật:
- Đếm ngược khuyến mãi hiển thị ngay banner chính.
- Hiển thị banner. (3 banner)
- Hiển thi nhóm sản phẩm kèm banner.(tối đa 8 nhóm)
- Deal hot.
- Hiển thị những thương hiệu nổi tiếng. (Có thể tùy chỉnh vị trí hiển thị)

Các bài viết liên quan