Sales Page

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Page

Tổng hợp những câu hỏi và câu trả lời thường gặp khi sử dụng app Sales Page.

1. Vì sao tôi cài đặt Sales Page có phí rồi nhưng mở cấu hình giao diện vẫn chưa thấy được kích hoạt?

- Bạn thử kiểm tra lại trong Giao Diện đã mua có phí xem đã thanh toán chưa.

- Nếu chưa, bấm vào chấm tròn nhấp nháy để hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ tự động cài đặt cho bạn ngay sau đó.

Sales Page chưa được thanh toán và kích hoạt

2. Trang giao diện miễn phí tôi phải làm sao để được kích hoạt?

- Đối với các trang giao diện miễn phí, hệ thống sẽ tự động cài đặt khi đặt hàng mà không cần qua bước thanh toán.

3. Tôi đã mua Sales Page có phí và thanh toán rồi nhưng vào cấu hình giao diện chưa thấy được kích hoạt hoặc bị lỗi. Tôi phải làm sao?

- Bạn liên hệ ngay hello@egany.com kèm thông tin website và trang bạn đã mua để được hỗ trợ ngay nhé.

- VD: Tôi là chủ trang domain.myharavan.com có mua giao diện Football_001 nhưng cài đặt không thành công, nhờ EGANY hỗ trợ.*

4. Tôi đã cài đặt 1 trang & đã trả phí trong app Sales Page rồi, giờ tôi gỡ cài đặt app Sales Page thì trang đã mua có bị mất không?

- Tất cả các trang giao diện trong app Sales Page đều là trả phí một lần duy nhất. Khi bạn đã cài đặt và kích hoạt thành công (kể cả miễn phí & có phí) thì bạn đã sở hữu vĩnh viễn.

- Lưu ý: các trang đó sẽ nằm trong giao diện chính mà bạn sử dụng lúc cài đặt Sales Page. Khi đổi Giao Diện (theme) mặc đinh mới, vui lòng liên hệ hello@egany.com để được cài đặt lại miễn phí.

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cài đặt Football-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Summer-001

VIEW POST

Hướng dẫn cài đặt Electronic-001

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED