Sales Countdown

Hướng dẫn thiết lập bộ đếm ngược chỉ hiển thị cho những trang sản phẩm được chỉ định
Hướng dẫn thiết lập bộ đếm ngược chỉ hiển thị cho những trang sản phẩm được chỉ định. Tuỳ chỉnh hiển thị từng sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm trong 1 danh mục sản phẩm cụ thể.Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua...
Sales Countdown - Ứng dụng đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả
Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.Các tính năng nổi bật:✔ Ứng dụng cho phép hiển thị đồng hồ đếm ngược bắt...

CATEGORIES

TRENDING POST

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

26/06/2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

21/05/2019
Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

03/05/2019
Hướng dẫn nhập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm

Hướng dẫn nhập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm

18/04/2019

Think We’d Be a Match?

GET STARTED