Sales Countdown

SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

Hướng dẫn thiết lập thiết lập mã khuyến mãi (Coupon) để chèn vào thông điệp và liên kết tới trang đích từ nút kêu gọi hành động (CTA).

Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

YOU MAY ALSO LIKE

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Countdown

VIEW POST

Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

VIEW POST

Hướng dẫn thiết lập màu sắc và thông điệp

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED