EGANY EGANY

Hướng dẫn thiết lập màu sắc và thông điệp

Hướng dẫn thiết lập thiết lập nội dung và màu sắc của từng thành phần cho phù hợp với website hiện tại của bạn.

Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

Các bài viết liên quan