Sales Countdown

Hướng dẫn thiết lập màu sắc và thông điệp

Hướng dẫn thiết lập thiết lập nội dung và màu sắc của từng thành phần cho phù hợp với website hiện tại của bạn.

Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

YOU MAY ALSO LIKE

SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

VIEW POST

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Countdown

VIEW POST

Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED