Sales Countdown

Hướng dẫn thiết lập bộ đếm ngược chỉ hiển thị cho những trang sản phẩm được chỉ định

Hướng dẫn thiết lập bộ đếm ngược chỉ hiển thị cho những trang sản phẩm được chỉ định. Tuỳ chỉnh hiển thị từng sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm trong 1 danh mục sản phẩm cụ thể.

Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

YOU MAY ALSO LIKE

SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

VIEW POST

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Countdown

VIEW POST

Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED