EGANY EGANY

Hướng dẫn thiết lập bộ đếm ngược chỉ hiển thị cho những trang sản phẩm được chỉ định

Hướng dẫn thiết lập bộ đếm ngược chỉ hiển thị cho những trang sản phẩm được chỉ định. Tuỳ chỉnh hiển thị từng sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm trong 1 danh mục sản phẩm cụ thể.

Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

Các bài viết liên quan