Sales Countdown

Hướng dẫn nhập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm

Sales Countdown - Bộ đếm ngược kích thích mua hàng là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán hàng của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi. 

Hướng dẫn thiết lập thiết lập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm, giúp bạn tùy chỉnh vị trí hiển thị tùy thích của bộ đếm ngược.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào dashboard Sales Countdown.

Vào dashboard bằng cách click vào app Sales Countdown

Bước 2: Nhập tên thẻ HTML sẽ hiển thị bộ đếm ngược.

Nhập tên thẻ bạn muôn đặt (Lưu ý: có thể đặt tùy thích)

Bước 3: Thêm thẻ <div> vào trang product.liquid.

Vào Website -> Giao diện -> Hiệu chỉnh theme

Thêm thẻ <div id="product-countdown"></div> vào vị trí tùy thích. Ở đây mình đặt trên thẻ button.

*Lưu ý: ID thẻ ở bước 3 phải trùng với tên được đặt ở bước 2.

Kết quả

Bộ đếm ngược hiển thị ở trang sản phẩm thành công.

Hi vọng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ email: support@egany.com. 

YOU MAY ALSO LIKE

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Countdown

VIEW POST

Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

VIEW POST

Hướng dẫn thiết lập màu sắc và thông điệp

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED