Sales Countdown

SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích
Hướng dẫn thiết lập thiết lập mã khuyến mãi (Coupon) để chèn vào thông điệp và liên kết tới trang đích từ nút kêu gọi hành động (CTA).Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn...
FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Sales Countdown
1. Nút "Cập nhật bản mới nhất" ở đầu trang dùng để làm gì?Nút này chỉ sử dụng trong các trường hợp như:- Khi app có tính năng mới mà website bạn không tự cập nhật được 👉 bạn cần truy cập vào để bấm cập nhật app cho website của...
Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích
Hướng dẫn thiết lập thiết lập mã khuyến mãi (Coupon) để chèn vào thông điệp và liên kết tới trang đích từ nút kêu gọi hành động (CTA).Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn...
Hướng dẫn thiết lập màu sắc và thông điệp
Hướng dẫn thiết lập thiết lập nội dung và màu sắc của từng thành phần cho phù hợp với website hiện tại của bạn.Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website bán...
Hướng dẫn thiết lập đếm ngược tự động lặp lại
Hướng dẫn thiết lập thiết lập đếm ngược Tự Động lặp lại khi kết thúc thời gian, tiết kiệm công sức của bạn & dành được nhiều thời gian hơn cho việc khác.Sales Countdown là ứng dụng giúp tạo bộ đếm ngược kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ...

CATEGORIES

TRENDING POST

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Sapo

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Sapo

28/08/2019
EGANY Tools - Quản trị website Sapo đơn giản hơn

EGANY Tools - Quản trị website Sapo đơn giản hơn

28/08/2019
Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

27/08/2019
SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

26/08/2019

Think We’d Be a Match?

GET STARTED