EGANY EGANY

UX/UI Addon - Ra mắt addon Smart Search

Smart Search cải tiến bộ tìm kiếm của website, giúp khách hàng tìm được sản phẩm nhanh chóng, gia tăng trải nghiệm người dùng và gia tăng tỷ lệ chốt đơn hàng.

Smart Search có mặt trong UX/UI Addons

Thiết lập Smart Search trong admin v2


Các bài viết liên quan