EGANY EGANY

UX/UI Addon - Ra mắt addon Sales Countdown

Sales Countdown là tiện ích giúp website dễ dàng tạo bộ đếm ngược, kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

Thiết lập đếm ngược đầu trang

Thiết lập đếm ngược trang sản phẩm

Các bài viết liên quan