EGANY EGANY

Social Share - Cập nhật addon

Social Share là tiện ích bổ sung tạo bộ nút chia sẻ cho trang web của bạn. Việc dễ dàng chia sẻ website chỉ với 1 nút click giúp tăng khả năng tương tác của khách hàng.

Dễ dàng chia sẻ trang

Thiết lập đơn giản

Addon thuộc bộ app UX/UI Addon.
Anh/chị có thể cài đặt Miễn Phí ngay để trải nghiệm ạ:
🏬 Trên Sapo: https://bit.ly/egAddon-sapo
🏬 Trên Haravan: https://bit.ly/egAddon-hrv

Các bài viết liên quan