EGANY EGANY

Social Share - Cập nhật addon

Social Share là tiện ích bổ sung tạo bộ nút chia sẻ cho trang web của bạn. Việc dễ dàng chia sẻ website chỉ với 1 nút click giúp tăng khả năng tương tác của khách hàng.

Dễ dàng chia sẻ trang

Thiết lập đơn giản

Addon thuộc bộ app UX/UI Addon.
Anh/chị có thể cài đặt Miễn Phí ngay để trải nghiệm ạ:
🏬 Trên Sapo: https://bit.ly/egAddon-sapo
🏬 Trên Haravan: https://bit.ly/egAddon-hrv

Các bài viết liên quan

Ra mắt ứng dụng: Code Scanner - Quét mã mua ngay

Ra mắt ứng dụng: Code Scanner - Quét mã mua ngay

Code Scanner giúp bạn đặt hàng và hoàn thành đơn nhanh chóng tại cửa hàng với Barcode và QR Code. Code Scanner ra đời giải quyết được những gì:

🏬 Không cần submit lên AppStore.
🌐 Hoàn toàn là web app, cắm vào là chạy.
🛒 Quét là có thể thêm vào giỏ hàng ngay.
📱 Giao diện & trải nghiệm như mobile app.
🔄 Tận dụng được toàn bộ cổng thanh toán trên website sẵn có.
🎯 Hỗ trợ chạy tốt trên Haravan.
💰 Chi phí giảm hơn 90% so với tự phát triển mobile app từ đầu.