EGANY EGANY

Fast Order 02 - Tối ưu lại tìm kiếm và trải nghiệm

Nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng như đóng góp từ người dùng, EGANY đã nâng cấp Fast Order 2 với những chi tiết như:

- Tối ưu lại phần tìm kiếm sản phẩm (nhanh và mượt hơn, ẩn những collection không có product trên kết quả tìm kiếm)

- Fixed lỗi scroll của menu khi tìm kiếm sản phẩm

- Tối ưu lại tốc độ tải trang

Link demo: https://better-page-test.mysapo.net/fastorder-02

🎯 Cài đặt app Better Page trên:

- Kho Haravan: https://bit.ly/better-page-haravan

- Kho Sapo: http://bit.ly/better_page_sapo

Các bài viết liên quan