EGANY EGANY

UX/UI Addon - Bổ sung thiết lập button "Add to cart"

Bản cập nhật tới đây, Conversion Rate Optimization Button sẽ bổ sung thêm vài tính năng như:

  • Hiển thị popup khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ.
  • Thiết lập nội dung hiển thị trên popup
  • Màu chữ hiển thị trên popup

Hiển thị popup, tối ưu trải nghiệm


Các bài viết liên quan