EGANY EGANY

UX/UI Addon - Bổ sung thiết lập button "Add to cart"

Bản cập nhật tới đây, Conversion Rate Optimization Button sẽ bổ sung thêm vài tính năng như:

  • Hiển thị popup khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ.
  • Thiết lập nội dung hiển thị trên popup
  • Màu chữ hiển thị trên popup

Hiển thị popup, tối ưu trải nghiệm


Các bài viết liên quan

UX/UI Addon - Conversion Rate Optimization Button v1.1

UX/UI Addon - Conversion Rate Optimization Button v1.1

  • Bổ sung pop-up chọn biến thể và tùy chọn (variant & option)
  • Có thêm Pop-up thông báo thêm vào giỏ thanh công
    --> điều hướng tới trang Giỏ Hàng & Thanh toán luôn
  • Thêm hiệu ứng mượt mà hơn, gia tăng trải nghiệm người dùng