EGANY EGANY

Cấu hình email nhận thông báo trên website SAPO

Trong quá trình sử dụng website, chúng ta sẽ cần có những nơi để khách hàng gửi câu hỏi cũng như thắc mắc mà họ đang gặp phải. Để cấu hình email nhận thông báo từ khách hàng trên website, chúng ta làm theo các bước sau:

  1.  Vào trang admin của webstite => chọn cấu hình ở phía sidebar   => rồi chọn Cấu hình chung 

  2.  Ở mục thông tin website mình điền email cần nhận thông báo vào ô Email gửi thông báo

Sau khi cấu hình thành công, mọi form câu hỏi trên website sẽ tự động bắn về Email đã cài đặt.

Hi vọng bài viết trên giúp ích cho bạn, nếu có vướng mắc trong quá trình thực thi, xin vui lòng liên hệ với chung tôi qua email: support@egany.com.

Các bài viết liên quan