EGANY Tools

v1.3.0 - Update giao diện và thêm tính năng

App EGANY Tool phiên bản 1.3.0 vừa bổ sung thêm:

Giao diện:

 • Hiển thị pop-up mỗi khi:  
  • Yêu cầu Đăng nhập (nếu chưa).

   Yêu cầu đăng nhập

  • Message không hỗ trợ khi chạy ở các domain không phải myharavan.com.

   Khi web không phải site haravan

  • Từng chức năng giờ sẽ thành menu, muốn sử dụng chức năng nào (vd: thiếp lập metafield) thì chọn menu đó.

   Menu chức năng

Chức năng:

 • Thêm chức năng "Danh sách ứng dụng": hỗ trợ cài đặt app mới hoặc truy cập nhanh vào dashboard nếu app đã được cài.

Với những cập nhật này, sẽ tiện lợi hơn cho bạn trong quá trình sử dụng EGANY Tools để điều chỉnh website của mình. 

Bạn có thể đăng nhập vào app EGANY Tools để cập nhật phiên bản mới nhất (v1.3.0) ngay bây giờ. 

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

VIEW POST

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

VIEW POST

Hướng dẫn kích hoạt chứng thực EGANY Tools

VIEW POST

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT

This field is required
Invalid e-mail address
This field is required

Think We’d Be a Match?

GET STARTED