EGANY EGANY

Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools


EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên nền tảng Sapo sử dụng trên trình duyệt Chrome. 
Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.

Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!Các bài viết liên quan