EGANY EGANY

Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools cho Haravan Admin v2

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên nền tảng Haravan và trình duyệt Chrome. 
Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension EGANY Tools để kích hoạt sử dụng.

Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!

Các tính năng chính

Chỉnh sửa bài viết/sản phẩm

Để chỉnh sửa bài viết/sản phẩm, anh/chị làm theo bước sau: 

1. Click vào biểu tượng EGANY Tools --> chọn Chỉnh sửa sản phẩm/bài viết

2. Chỉnh sửa và định dạng sản phẩm/bài viết --> sau đó ấn Lưu

3. Ấn F5 tải lại trang

Quản lý Metafield

1. Vào trang Sản phẩm/khách hàng --> Click vào biểu tượng EGANY Tools --> Chọn Quản lý Metafield

2. Tạo Metafield (nếu chưa có) hoặc chỉnh sửa lại Metafield có sẵn (nếu có rồi) --> ấn Lưu

Hi vọng bài viết giúp ích được bạn, nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng EGANY Tools, vui lòng liên hệ hỗ trợ qua email support@egany.com 

Các bài viết liên quan