EGANY EGANY

Haravan - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools


EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên các nền tảng Haravan và Sapo và trình duyệt Chrome. 
Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.

Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!Các bài viết liên quan