EGANY EGANY

Hướng dẫn kích hoạt chứng thực EGANY Tools

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên các nền tảng Haravan và trình duyệt Chrome. Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để có thể sử dụng.

--> xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Mở danh sách ứng dụng trong giao diện quản trị (/admin) tại 
https://ten-mien-cua-ban.myharavan.com/admin/app#/list
--> chọn EGANY Tools để đăng nhập app và cho phép lưu dữ liệu sau khi chỉnh sửa.

Các bài viết liên quan