EGANY EGANY

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Sapo

Nếu theme của bạn không phải của EGANY, để sử dụng EGANY Tools, các bạn có thể thực hiện theo cái bước sau.

1.Trang sản phẩm:

  • Vào trang sản phẩm (product.bwt), tìm đến chỗ hiển thị mô tả sản phẩm ({{product.content}}), thay thế phần mô tả bằng tag này:
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{product.id}}">
  {{product.content}}
</div>
Lưu ý:
  • Nếu trong trang có phần check trường hợp description rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng
{% if product.content == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{product.id}}">
  Chưa có mô tả cho sản phẩm này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{product.id}}">
  {{product.content}}
</div>
{% endif %}

2. Trang bài viết:

  • Vào trang bài viết (article.bwt), tìm đến chỗ hiển thị nội dung bài viết ({{ article.content }}), thay thế phần nội dung bằng tag này:
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{ article.content }}
</div>
Lưu ý:
  • Nếu trong trang có phần check trường hợp content rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng
{% if article.content == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  Chưa có nội dung cho bài viết này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='sapo' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{article.content}}
</div>
{% endif %}

Các bài viết liên quan

Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên nền tảng Sapo sử dụng trên trình duyệt Chrome. Sau khi cài đặt app EGANY Tools -->...