EGANY EGANY

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng Code Scanner

Tôi muốn sử dụng Code Scanner nhưng làm sao để có barcode cho sản phẩm?

- Do hệ thống Sapo & Haravan không tạo barcode tự động, nhưng vẫn hỗ trợ tạo code, anh/chị có thể tham khảo cách tạo barcode tại đây: 

Sapo 

Haravan

Các bài viết liên quan