EGANY EGANY

Chuyên mục bài viết

Code Scanner

Từ khoá được tìm nhiều: Sale Page, Smart Search, Cài đặt, ...

[Haravan] - Hướng dẫn tạo Barcode sản phẩm

[Haravan] - Hướng dẫn tạo Barcode sản phẩm

Để tạo Barcode và QRCode sản phẩm, chúng ta làm theo các bước sau:BarcodeBước 1: Chọn sản phẩm cần thêm barcodeBước 2: Nhập code cho sản phẩmBước 3: Tạo Barcode...
Hướng dẫn cài đặt Code Scanner trên Haravan

Hướng dẫn cài đặt Code Scanner trên Haravan

Code Scanner giúp bạn đặt hàng và hoàn thành đơn nhanh chóng tại cửa hàng với Barcode và QR Code. Code Scanner ra đời giải quyết được những gì:🏬 Không cần submit lên...
Hướng dẫn cài đặt Code Scanner trên Sapo

Hướng dẫn cài đặt Code Scanner trên Sapo

Code Scanner giúp bạn đặt hàng và hoàn thành đơn nhanh chóng tại cửa hàng với Barcode và QR Code. Code Scanner ra đời giải quyết được những gì:🏬 Không cần submit lên...
[SAPO] - Hướng dẫn tạo Barcode sản phẩm

[SAPO] - Hướng dẫn tạo Barcode sản phẩm

Để tạo Barcode và QRCode sản phẩm, chúng ta làm theo các bước sau:BarcodeBước 1: Nhập code cho sản phẩmBước 2: Tạo Barcode tự động bằng website Barcode GeneratorCopy đoạn mã...
Hướng dẫn thiết lập Code Scanner

Hướng dẫn thiết lập Code Scanner

Code Scanner giúp bạn đặt hàng và hoàn thành đơn nhanh chóng tại cửa hàng với Barcode và QR Code. Code Scanner ra đời giải quyết được những gì:🏬 Không cần submit lên...