EGANY EGANY

Sapo - Hướng dẫn sử dụng Fast Order 03

Fast Order 03 là trang chuyên về bán lẻ giúp website tối đa hoá hiệu suất bán hàng. Được kế thừa các tính năng từ Fast Order 02 như: tìm kiếm thông minh Smart Search, đặt thời gian giao hàng với Time Delivery,… thêm vào đó, Fast Order 03 cập nhật giao diện mới thân thiện với thiết bị di động và bổ sung tính năng chọn topping sẽ giúp website bạn có tỷ lệ chốt đơn cao hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm topping, xem đơn hàng đặt với Fast Order 03 và tạo menu hiển thị trên trang.

Tạo sản phẩm topping

1. Tạo nhóm sản phẩm Topping:

Vào Nhóm sản phẩm --> Tạo nhóm sản phẩm

Đặt tên nhóm sản phẩm và tạo

2. Thiết lập tag cho trang "Fast Order 03"

Vào Giao diện --> Thiết lập theme

Vào Fast Order 03

Đến phần "SẢN PHẨM TOPPING" và thiết lập

3. Sau khi đã thiết lập tag nhận diện, vào Sản phẩm tạo topping

Tạo sản phẩm topping

toppingqty_"số lượng": số topping được lựa chọn tối đa, VD: ở đây toppingqty_3 nghĩa là được chọn 3 sản phẩm topping.

topping_tên-nhóm-sản-phẩm: để nhận diện nhóm sản phẩm áp dụng topping này. 1 topping có thể áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm, VD: ở đây topping_Trà trái cây có nghĩa là topping này được áp dụng cho nhóm sản phẩm Trà trái cây.

Nếu topping miễn phí cần nhập thêm tag toppingfree như đã định sẵn.

Thêm thuộc tính sản phẩm

Tạo các thuộc tính & Nhập giá cho từng phiên bản topping

Kết quả

Sau khi nhập liệu hoàn tất, sản phẩm ngoài trang sẽ hiển thị như sau:

Hi vọng bài viết trên giúp ích cho bạn, nếu có vướng mắc trong quá trình thực thi, xin vui lòng liên hệ với chung tôi qua email: support@egany.com.

CÀI ĐẶT MẪU NÀY

Các bài viết liên quan