EGANY EGANY

Hướng dẫn cài đặt Store Locator 01

Store Locator là trang hiển thị danh sách cửa hàng, chi nhánh công ty. Với thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm cửa hàng và bản đồ chỉ dẫn.

Để sử dụng Store Locator, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Ở trang admin, truy cập vào Website (1) --> Trang nội dung (2) --> Thêm trang nội dung (3)

  2. Đặt tên trang (1) --> Chọn Khung giao diện (2) --> Lưu (3) 

  3. Tạo bài blog địa điểm và nhập đúng format
  • Mỗi 1 bài blog là 1 tỉnh thành.
  • Bảng trong bài luôn phải có 4 cột, số hàng phụ thuộc vào số cửa hàng ở tỉnh thành đó.
  • Hàng đầu tiên sẽ không hiển thị (Nên đặt là Quận, Tên cửa hàng, Địa chỉ, Maps) cho dễ nhập liệu.
  • Các bài blog phải có cùng 1 Danh mục.

Chọn Thêm bài viết

Đặt tên cho "Tỉnh thành" và Tạo bảng

Chọn Số cột5, hàng phụ thuộc vào số lượng cửa hàng hiện có

Điền cửa hàng theo đúng format

Và đừng quên chọn cùng 1 Danh mục cho các cửa hàng

Sau cùng, để thiết lập các nội dung lên trang Danh sách cửa hàng đã tạo, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Truy cập vào Website (1) --> Giao diện (2) --> Thiết lập giao diện (3)

  2. Vào trang store_locator_01: Trang Store Locator 

  3. Chọn đúng Danh mục bạn đã đặt cho các tỉnh thành.

Kết quả

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã có ngay trang Danh sách cửa hàng trên trang của mình 1 cách dễ dàng.

Hi vọng bài viết trên giúp ích cho bạn, nếu có vướng mắc trong quá trình thực thi, xin vui lòng liên hệ với chung tôi qua email: support@egany.com.

CÀI ĐẶT MẪU NÀY

Các bài viết liên quan