EGANY EGANY

Haravan - Hướng dẫn sử dụng Fast Order 03

Fast Order 03 là trang chuyên về bán lẻ giúp website tối đa hoá hiệu suất bán hàng. Được kế thừa các tính năng từ Fast Order 02 như: tìm kiếm thông minh Smart Search, đặt thời gian giao hàng với Time Delivery,… thêm vào đó, Fast Order 03 cập nhật giao diện mới thân thiện với thiết bị di động và bổ sung tính năng chọn topping sẽ giúp website bạn dễ dàng chốt đơn hàng hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm topping, xem đơn hàng đặt với Fast Order 03 và tạo menu hiển thị trên trang.

Tạo sản phẩm topping

1. Tạo nhóm sản phẩm Topping:

Vào Nhóm sản phẩm --> Tạo nhóm sản phẩm

Đặt tên nhóm sản phẩm và tạo

2. Thiết lập tag cho trang "Fast Order 03"

Vào Giao diện --> Thiết lập theme

Fast Order 03 --> Sản phẩm topping

3. Sau khi đã thiết lập tag nhận diện, vào Sản phẩm tạo topping

Tạo sản phẩm topping

Chọn sản phẩm có nhiều phiên bản

Tạo các phiên bản sản phẩm

Nhập giá cho từng phiên bản topping

Kết quả

Sau khi nhập liệu hoàn tất, sản phẩm ngoài trang sẽ hiển thị như sau:

Xem đơn hàng tạo với Fast Order 03

Tạo menu hiển thị trên trang

Vào Website --> Menu

Thêm Menu mới với liên kết đến trang Nhóm sản phẩm

Truy cập vào Website (1) --> Giao diện (2) --> Thiết lập giao diện (3)

Vào trang Fast Order 02 --> Menu danh sách nhóm sản phẩm --> Chọn Menu nhóm sản phẩm vừa tạo 

Hi vọng bài viết trên giúp ích cho bạn, nếu có vướng mắc trong quá trình thực thi, xin vui lòng liên hệ với chung tôi qua email: support@egany.com.

CÀI ĐẶT MẪU NÀY

Các bài viết liên quan